Vítame Vás na našej web stránke www.projektingkn.sk PROJEKTOVANIE - STATIKA POZEMNÉ STAVBY Kontaktujte násarrow_forward
PROJEKTING,spol. s r.o.

O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť bola založená v roku 1997 na základe spolupráce živnostníkov. Spoločnosť zastupuje Ing.Peter Trávniček, ktorý je členom SKSI.

Oprávnenie pre statiku, projektovanie pozemných stavieb, činnosť dozora je podložená autorizačným osvedčením.

Spoločnosť sa venuje projektovej činnosti v oblasti statiky, projektovania, stavebného dozoru, inžinierskej činnosti pozemných stavieb.

Na zabezpečení týchto služieb spoločnosť zamestnáva zmluvných pracovníkov vo všetkých oblastiach projektovej a koordinačnej činnosti - od zememeračských a geologických prác cez projektantov architektúry, stavebných konštrukcií, špecialistov zdravotechniky, kúrenia, elektriny, vzduchotechniky a požiarnej ochrany.

Hotových projektov

+

Počet rokov na trhu

+

01. Architektonická štúdia

Návrh vizuálu a dispozície objektu formou počítačového 3D modelu podľa individuálnych požiadaviek investora.

02. Projektová dokumentácia

Komplexná projektová dokumentácia rôznych stupňov. Konštrukčné riešenie všetkými požadovanými špecifikáciami.

03. Architektonická vizualizácia

Zhotovenie počítačového 3D modelu, spracovanie rôznych farebných a materiálových alternatív objektu.