Rek. autobusovej stanice KN

Rek. bazéna - prehľbenie KN

Jazdecký areál Jasová

Vodojem Tvrdošovce

Sklad a čistenie obilia

Silážne žlaby, Imeľ

Predajňa súčiastok

Koniareň

Autodielňa - Jasová

Slnečné kolektory Komárno

Autodielňa

Bowling center Komárno

Čerpacia stanica Komárno

Slovenské lodenice

Skelet - MSÚ DS

Prístrešok nad žel.vlečkou